Tafsir Al-Azhar Set Lengkap


Tafsir Al-Azhar adalah hasil karya terbesar ulama agung nusantara iaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah ataupun lebih dikenali sebagai HAMKA.

Tafsir ini mudah difahami dan diolah dengan suasana alam nusantara. Bahasanya lebih santai dan disulami sastera indah oleh HAMKA.

HAMKA menggunakan beberapa metode dalam penyusunan tafsir ini antaranya adalah metode tahlili (analisis), tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, Tafsir Al-Quran dengan hadith, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat dan tabi’in, dan tafsir Al-Quran dengan tafsir muktabar yang lain. Di samping itu, beliau juga mentafsirkan Al-Quran dengan menggunakan syair dan menganalisis dengan kemampuan sendiri melalui pendekatan meraikan kepelbagaian mazhab.

Kelebihan pentafsiran Al-Quran oleh HAMKA kerana beliau menitikberatkan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan ungkapan yang teliti, menjelaskan makna-makna yang dimaksudkan dengan bahasa yang indah dan menarik serta menghubungkan ayat dengan realiti sosiobudaya masyarakat nusantara. Ia turut diperkaya dengan pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastera dan psikologi.

Tafsir Al-Azhar nukilan Buya Hamka disifatkan antara tafsir Al-Quran yang cukup sesuai untuk rujukan masyarakat Muslim Nusantara. Kandungannya yang disampaikan menggunakan gaya bahasa dan penjelasan yang mudah serta sesuai dengan konteks dan latar masyarakat Muslim di kawasan Nusantara menjadikannya sebagai salah satu tafsir Al-Quran yang cukup relevan bagi umat Islam masa kini.

Oleh sebab itu, capaian dan akses kepada tafsir Al-Quran seperti ini sangat penting bagi memudahkan masyarakat muslim Nusantara secara amnya dan di Malaysia secara khususnya, mendalami ilmu-ilmu Al-Quran sebagai wahana memperkukuhkan kefahaman Islam mereka.